Pojistěte si svou poslední vůli u notáře

Člověk by měl v životě myslet především pozitivně. To je mantrou soudobého zdravého životního stylu. Pozitivní myšlení se jednoznačně pozitivně odráží také v našem životě a díky pozitivnímu myšlení můžeme být skutečně šťastní a svůj život si užít. Pravda je však taková, že život je plný rozmanitých událostí, a ne všechny vždy dopadnou tak, jak bychom si to přáli. Proto je dobré nezapomínat ani na to zlé, co nás může potkat. Vždyť myslet na zadní kolečka pro každý případ je maximálně rozumné. A také bychom rozhodně neměli zavírat oči před páchanými nepravostmi. Pokud se k nám někdo trvale chová špatně a můžeme z jeho strany očekávat jen samé příkoří, tak bychom to neměli přejít jen pouhým mávnutím rukou.
platba za dokument.jpg
Lepší je, připravit se pro všechny případy, které mohou v našem životě nastat a vyměřit všem v našem okolí to, co si svým dlouhodobým jednáním plně zasloužili. To může být příkladem závěti, ve které rodiče odkazují svým dětem a dalším příbuzným svůj majetek. Pokud se některý z vašich potomků tak úplně nevydařil a dlouhodobě vás zanedbává či dokonce ponižuje a využívá, pak byste mu asi neměli měřit stejným dílem jako těm, kteří se k vám chovají pěkně a trvale o vás pečují. V takovém případě se vám rozhodně vyplatí sepsat závěť, ke které se musí po vašem skonu přihlížet.
gumové razítko.jpg
V opačném případě bude váš majetek rozdělen podle dědického zákona rovným dílem mezi vaše potomky. Je tedy jen na vás, abyste uvážili, zda je takové dělení skutečně spravedlivé, a pokud si to nemyslíte, můžete ho ve své závěti ovlivnit. Nicméně není závěť jako závět. Pokud chcete mít jistotu, že se závěť po vaší smrti najde, že nebude nijak upravena či podvržena, rozhodně s ní navštivte notáře. V takových záležitostech vám může skvěle pomoci třeba notář Třebíč. Můžete u něj svou závěť nechat potvrdit a uložit anebo ji tam rovnou celou sepsat. Pak budete mít sto procentní jistotu, že na vaši vůli bude brán po smrti zřetel.