Zástava nemovitosti

Zástava nemovitostí

Jako první by jsme si měly říct, co je zástavní právo. Zástavní právo je vlastně institut. díky zástavnímu právu vzniknou dané osobě práva vztahující se k dané věci, kterou daná osoba nevlastní. Celá zástava je vlastně o tom aby zajistila věřiteli, aby získal svou pohledávku zpátky.

zástava nemovitosti

VĚCI KTERÉ MUŽOU BÝT V ZÁSTAVĚ ?

  • Jakákoliv koupená nemovitost – takže pokud si koupíte nemovitost tak jí můžete dát do zástavy
  • Pokud se máte rozestavěnou nemovitost opět může být v zástavě
  • A jako poslední nemovitost kterou vlastní tzv. třetí osoba

JAK POSTUPOVAT ?

1) Podpis smlouvy o úvěru – vy jakožto kupující podepíšete smlouvu o úvěru, Dávejte však pozor ! Smlouvu lze podepsat jenom ve chvíli, kdy splňujete podmínky dan banky

2) Podpis zástavní smlouvy – pokud budete na straně prodávajícího, musíte podepsat zástavní smlouvu.

3) A jako třetí krok – Obě strany musí podepsat návrh na vklad zástavního práva

JAKÉ DOKLADY BUDETE POTŘABOVAT ?

Jako první si musíte připravit aktuální výpis z katastru nemovitostí.

Projednejte odhad hodnoty dané nemovitosti s odborníkem a poté si připravte znalecký posudek.

A jako poslední budete potřebovat pojistnou smlouvu, a déle také kupní, restituční nebo darovací smlouvu.

Podpis smlouvy

Vzory vypsaných smluv :

Zástavní smlouva

1) Osobní údaje obou stran

2) údaje o nemovitosti která se zástavní smlouvou již zastavuje – vyplníte všechny potřebné informace o dané nemovitosti

3) Závěr a podpisy obou dvou stran (tedy vás a další dané osoby nebo strany)

Kupní smlouva

1) Osobní údaje

2) Úvodní ustanovení

3) Předmět smlouvy

4) Cena a platební podmínky

5) Doba a místo plnění

6) Záruční podmínky a přechod vlastnictví

7) Sankce a smluvní pokuty

8) A jako poslední závěr, ustanovení a podpisy obou dvou stran

A jako poslední vzor. Vzor Darovací smlouvy

1) Smluvní strany (osob. údaje

2) Předmět smlouvy

3)Další ujednání v souvislosti s darováním

4) Zástavní ustanovení + podpisy obou dvou stran