Pomoc poskytne nebankovní hypotéka bez registru

Jestliže se vydáte do banky v rámci žádosti o hypotéku, je zapotřebí vědět, že musíte splnit dané podmínky, mezi které náleží vyšší neboli dostatečná bonita žadatele, doložit výpis z rejstříku apod. Rovněž bankovní instituce velmi důkladně prověřuje potenciální záznamy v registru apod. Posuzování ze strany banky je velmi striktní a schvalovací proces je dlouhodobější záležitostí. Mnozí však nemají šanci získat od banky potřebné finanční prostředky.
domek a procenta.png

Ideální řešení nabízí nebankovní hypotéka bez registru. Dnes už dávno neplatí, že nízkou úrokovou sazbu nabízí jen bankovní instituce. Naopak dnes i nebankovní společnosti dokáží poskytnout finance za výhodných podmínek s úrokovou sazbou, která je mnohdy stejná jako v bance.

Jestliže však máte záznam v registru, u banky nemáte šanci. Zde je prvořadý správný výběr poskytovatele, kdy tak může být nebankovní hypotéka bez registru velmi výhodným finančním produktem. Kdy zároveň můžete i ročně ještě ušetřit.

Výhody od seriózního poskytovatele

Prioritou je individuální přístup k žadateli a vyřešení finanční situace klienta. Nižší bonita žadatele či potenciální záznam v registru není překážkou pro získání finančních prostředků. Podstatné je, aby úvěr byl ze strany klienta splácen bez problémů.

Předností je, že vyřízení žádosti je mnohem komfortnější záležitostí, neboť lze vše učinit prostřednictvím online vyplnění formuláře a zaslání potřebných dokumentů elektronickou poštou.

Pokud by byl problém s prokázáním dostatečných příjmů na splácení úvěru, lze tuto situaci vyřešit prostřednictvím spolužadatele, tj. spoludlužníkem. Vzhledem k tomu, že se jedná o dlouhodobý úvěr, lze si splácení rozložit až na dobu třiceti let. Získat je možno finance až do výše 70% z odhadované nemovitosti.
vyrovnané stříbrné mince.jpg

Podmínkou je nemovitost

Výhodou ovšem je, že nemovitost nemusí vlastnit pouze žadatel, ale lze ručit prostřednictvím třetí osoby. Nemovitost se však musí nacházet na území České republiky.