Moderní možnosti dopravy zboží

Přeprava zboží je něco, co člověk potřebuje již tisíce let. Proč? Protože málokterá krajina je natolik soběstačná, aby si dokázala vše vypěstovat či vyrobit sama. Některá místa jsou úrodnější, jiná vhodnější pro průmysl či živočišnou výrobu a kvůli tomu člověk stále vylepšoval způsoby přepravy zboží. Tím se čím dál více prodlužovaly vzdálenosti, na které se zboží přepravovalo. A jak je to dnes? Máme spoustu možností jak přepravovat zboží, rozdělíme si je na převoz dle vzdálenosti.

nákladní automobil

1. Převoz zboží na extra dlouhé vzdálenosti

Převoz zboží přes celou planetu, mezi světadíly, přes oceány. V dnešní době není žádný problém přeprava na velice dlouhou vzdálenost, jsme schopni přepravit v podstatě cokoli. To, co potřebujeme v cíli rychle je možno přepravit letadlem, které však nemají takovou kapacitu, jako zaoceánské lodě, které jsou variantou druhou. Tato varianta je však časově náročnější, hodí se tedy spíše pro věci, které tolik nespěchají.

nákladní vlaky

2. Převoz zboží na dlouhé vzdálenosti

Pokud pomineme přepravování zboží letadlem, které je jak nákladné, tak logisticky náročnější, protože letadlo přece jen potřebuje letiště a náklad z letiště se musí nějak převézt. Další možností je vlaková doprava. Ta se i hojně využívá, třeba pro převoz dřeva, výrobků přímo z továren nebo naopak dopravy materiálu k výrobě do továren. Železniční síť je velice hustá a v tomto případě se využívá opravdu naplno, problém ale opět zůstává s překládáním zboží. U zboží které není možno převážet vlakem či je nutné jej dopravit přímo na určité místo bez překládání se využívají nákladní automobily. Ty se tedy využívají v současné době i na věci, které se dají přepravit letadlem či vlakem, stejně tak přepravují balíky z letišť a nádraží.

3. Převoz zboží na krátké vzdálenosti

Pro převoz zboží na krátké vzdálenosti se využívají opět nákladní automobily a dodávky. Někdy se prostě automobilové dopravě nevyhneme, ať chceme sebevíc. Třeba zásobování lékáren, zásobování obchodů s potravinami, drogerií a jiných prostě těžko vyřešíme jinak a i proto je nákladní doprava tolik rozšířená.