Na dobírku


Zásilky doručované na dobírku u nás už dávno nejsou ničím novým. V naší zemi je možno posílat cokoliv právě tímto způsobem tak dlouho, že to znám dokonce i já už z let mého raného mládí, ne-li dokonce dětství. A změnilo-li se na tom za ta dlouhá léta něco, pak snad jedině to, že už se této formě doručování nevěnuje jen státní pošta, ale i jiné, soukromé kurýrní služby.

lepenková krabice

Posílání zásilek na dobírku přetrvalo až do dnešních dnů, protože má přinejmenším jednu ohromnou přednost. A to tu, že adresát nedostane zásilku dříve, dokud za ni nezaplatí odesílatelem požadovanou částku. Nemusí se tak za nic platit předem a trnout, je-li odesílatel natolik čestný, aby za vyinkasované peníze dodal slíbené, a nemusí se ani platit až někdy po dodání, což by mohlo znamenat, že si odběratel zásilku vyzvedne, ale už nezaplatí. A zkuste si pak nejednou takové peníze po někom vymáhat! Třeba po nějakém bílém koni, ze kterého se nakonec vyklube nemajetný bezdomovec, jenž se k něčemu takovému uvolil s vědomím toho, že kde nic není, tam ani smrt nebere.
otevřená krabice

Příjemce prostě musí zalovit v peněžence, zaplatit požadovanou částku a za ni si teprve z ručky do ručky zásilku převzít, nebo se tato vrací zpět odesílateli, který tak kromě částky utracené za poštovné o nic nepřijde.

Je logické, že se tento druh zásilek používá především při obchodních transakcích. Protože mezi příbuznými a přáteli se zásilky za hotové peníze zase až tak často neposílají, a pokud už snad ano, pak si takoví lidé důvěřují a vyrovnají se jinak než ne zrovna lacinou doporučenou zásilkou.

Posílání má u nás dlouholetou tradici a e-shopy dneška ji zřejmě jen tak neopustí ani v budoucnu. A to navzdory tomu, že má kromě předností i své nevýhody. Především ty následující tři:


Je poměrně drahá, protože se v této ukrývá jak poplatek za samotné doručení zásilky, tak poplatek za převzetí a výplatu peněz odesílateli.


Odesílatel může na peníze čekat i dva týdny, pokud zákazník s vyzvednutím zásilky nespěchá. Protože tato si může klidně poležet na poště nebo v depu, a dokud není vše uhrazeno adresátem, není z čeho vyplatit odesílatele
kniha a deska v krabici


A když se ta zásilka třeba nakonec coby nedoručená vrátí, jsou už přinejmenším peníze zaplacené za pokus o doručení nenávratně pryč. Stejně jako je pryč doba, po kterou se peníze za toto zboží sice měly, ale nemohly „točit“.

Takže je dobírka darem z nebes a současně i nepříliš ideálním přežitkem z minulých dob, kdy neexistovaly platební karty ani bezhotovostní převody a tak se to muselo jistit právě tímto způsobem. Který pamatujeme my, pamatují naše děti a nejspíše budou pamatovat i naše vnoučata.