Mají Vaše děti rády dobrodružství?


Mají Vaše děti rády dobrodružství?

Jak by ne! Letní tábory jsou v dohlednu! A s nimi pÅ™ichází nejen spoustu prázdninových dobrodružství, ale také nová přátelství a nové zkuÅ¡enosti. Náš tábor je již pÅ™ipraven a jeÅ¡tÄ› máme volná místa. Využijte i Vy jedineÄné možnosti, jak bÄ›hem chvíle zařídit letní tábor pro VaÅ¡e dÄ›ti a mít tak již jistotu, že hlídání na tu dobu shánÄ›t nemusíte. Náš tým složený nejen z pedagogů, ale také z ostatních odborníků, mezi kterými nechybí ani zdravotníci nabízí tábor pro dÄ›ti od 7 do 16 let s lákavým programem. Jakým? To najdete na naÅ¡ich internetových stránkách. NaÅ¡e stránky nejsou jen místem, kde se dozvíte kompletní informace o táboÅ™e, ale bÄ›hem konání tábora zde každý den pÅ™ineseme aktuální zprávy o dÄ›ní v naÅ¡em táboÅ™e.

Děti by si vybraly

Kdyby bylo na dÄ›tech, asi by si jistÄ› ten náš tábor vybraly. ÄŒeká je tu nejen spousta zábavy, hÅ™iÅ¡tÄ›, koupání, různé hry a bojovky, ale také zkuÅ¡ení vedoucí. Rozhodnutí je ale na rodiÄích, kteří obÄas mívají obavy, pokud jede jejich dítÄ› do neznámého prostÅ™edí. Nejvíce snad napoví nejen reference rodiÄů a dÄ›tí, kteří už náš tábor znají, ale také maximum informací o nÄ›m. Letní tábory vybírejte tedy uvážlivÄ› a tÅ™eba i s dÄ›tmi.