Autorské honoráře také podléhají zdanění a někdy i platbám pojištění

Autorský honorář se vztahuje na každého, kdo se věnuje umělecké, vědecké, nebo literární činnosti, a je za ní patřičně finančně odměňován. Přitom tato činnost musí vykazovat tzv. objektivně vnímatelnou podobu či formu projevu, tedy jde např. o vydávání a publikování fotografií, kreseb, hudebního a mluveného projevu, psaného textu v médiích, patří sem i herecké a pantomimické vystoupení apod. Taková je definice autorských honorářů.
euro mince
Každý, kdo autorský honorář přijímá a tímto způsobem si vydělává nebo přivydělává na živobytí, musí odvádět daně a pojistné. Pravidla pro daňová přiznání a platby pojistného se však liší od způsobu pracovní činnosti.
Pokud přispíváte do veřejných médií, tedy do tištěného tisku (novin a časopisů), do internetové mediální oblasti, do televize nebo rozhlasu, záleží na výši odměny.
kalkulačka na penězích
V případě, že odměna nepřesáhne 10 tisíc korun za kalendářní měsíc, odečítá se z této částky pouze daň 15% a nehradí se ani zdravotní, ani sociální pojištění. Stejné pravidlo platí i v případě, že budete mít příspěvky do 10 tisíc korun měsíčně u více zdrojů. U několika příjmů od stejného plátce, byť mohou být na sobě nezávislé, které překročí v celkovém součtu 10 tisíc Kč měsíčně, se už zdravotní a sociální pojištění platit musí.
Jestliže se do limitu 10 tisíc korun za měsíc vejdete, není třeba podávat daňové přiznání a nikde nic vykazovat. Srážková patnáctiprocentní daň je konečná a nevyžaduje žádné další náležitosti.
rozhlasové stanice

Jak je to u dohod o provedení práce a pracovní činnosti?

Zde také rozhoduje limit 10 tisíc korun za měsíc. Jestliže tento limit splníte, pak je třeba pouze hradit zdravotní pojištění. Sociální nikoliv, to povinné není, ale hradit ho samozřejmě můžete. Pakliže máte jen příjmy, ze kterých se zdravotní pojištění neodvádí, a nehradí jej ani stát, je třeba platit zdravotní pojištění jako OBZP (osoba bez zdanitelných příjmů). OBZP odvádí vždy na zdravotním pojištění 13,5 % z minimální mzdy, což v roce 2018 činí 1647 Kč každý měsíc.