Energeticky nejvýhodnější způsob bydlení zajišťují pouze pasivní domy!


Firma Asting poskytuje stavby domů, jež jsou energeticky nejvýhodnÄ›jší, zdravé, vyznaÄují se kvalitou vnitÅ™ního prostÅ™edí a ideálními teplotami v interiéru a to v létÄ› i v zimÄ›! Ano, Å™eÄ je o stavbách, které se nazývají pasivní domy a jsou ideálními stavbami, které zajiÅ¡Å¥ují tepelnou izolaci a nízkou spotÅ™ebu tepla, které jak víte, v dneÅ¡ní dobÄ› není opravdu levnou záležitostí!

Silně izolované pasivní domy jsou ideálními pro stavbu Vašeho nového příbytku!

Novinkou na trhu jsou pasivní domy, které jsou stále hojnÄ›ji a hojnÄ›ji využívány, jelikož zaruÄují naprostou tepelnou izolaci svým provedením. V sousedních zemích jako je NÄ›mecko a Rakousko se zanedlouho nebudou stavÄ›t jiné příbytky než pasivní domy, protože jejich výhodnost a navíc ekologické využití Å¡etrné k přírodÄ› zaÄíná být ÄlovÄ›ku bližší a bližší. Nechte si i Vy postavit takový dům a udÄ›lejte nÄ›co nejen pro planetu, ale i pro VaÅ¡i peněženku, protože neskuteÄnÄ› uÅ¡etříte na výdajích vydaných za teplo, zlepšíte si komfort bydlení!